Thông báo

Tool Jailbreak đã được ký với chứng chỉ mới ✅

Thể loại

File ipa

 • FileGet - Browser and Document iPA
  FileGet - Browser and Document iPA
  Get
  by Kien Nguyen Chi
 • Dream League Soccer 2023 iPA
  Dream League Soccer 2023 iPA
  Get
  by First Touch Games Ltd.
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản
 • Dark Hue iPA
  Dark Hue iPA
  Get
  By by Brendan Torpey
 • Top Widgets-万能小组件 iPA
  Top Widgets-万能小组件 iPA
  Get
  by Chengdu Guluoying Technology Co., Ltd.
 • Filmic Firstlight - Photo App iPA
  Filmic Firstlight - Photo App iPA
  Get
  by FiLMiC Inc

Thể loại

Tool Jailbreak

 • DynamicCow
  DynamicCow
  Get
  By Matteozappia
  Working
 • XinaA15
  XinaA15
  Get
  By Xina520
  Working
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản
 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever
  Working
 • FilzaEscaped15
  FilzaEscaped15
  Get
  FilzaEscaped15
  Working
 • PG Client
  PG Client
  Get
  By wenfu li
  Working

Thể loại

Ứng dụng song song

 • Messenger 2 - Messenger song song
  Messenger 2 - Messenger song song
  Get
  By Michael
 • Shopee 2 - Cài song song 2 ứng dụng Shopee
  Shopee 2 - Cài song song 2 ứng dụng Shopee
  Get
  By SHOPEE COMPANY LIMITED
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản
 • Ví MoMo 2: Sử dụng 2 tài khoản MoMo trên cùng một chiếc iphone
  Ví MoMo 2: Sử dụng 2 tài khoản MoMo trên cùng một chiếc iphone
  Get
  by M-SERVICE JSC
 • Zalo 2 - Zalo Song Song
  Zalo 2 - Zalo Song Song
  Get
  VNG Group
 • Facebook 2
  Facebook 2
  Get
  Facebook, Inc

Thể loại

App Paid Free

 • TuneLab Piano Tuner
  TuneLab Piano Tuner
  Get
  By Real-Time Specialties Music
 • VideoShow PRO - Video Editor
  VideoShow PRO - Video Editor
  Get
  By Shanghai Enjoy Information Technology Co., Ltd
 • FiLMiC Remote
  FiLMiC Remote
  Get
  FiLMiC Inc
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản
 • Camera+ 2
  Camera+ 2
  Get
  by LateNiteSoft S.L.
 • Oxford Wordpower Dict.: Arabic
  Oxford Wordpower Dict.: Arabic
  Get
  by Oxford University Press

Thể loại

App Old Version

 • One Converter - Mp3 Player
  One Converter - Mp3 Player
  Get
  by Atanas Naskov
 • Video Save Cloud
  Video Save Cloud
  Get
  by NGUYEN DINH HAI
 • Tachyon VPN - Private Proxy
  Tachyon VPN - Private Proxy
  Get
  by BlockStone LTD
 • AdBlock Pro for Safari
  AdBlock Pro for Safari
  Get
  test
 • Guess Correct Color
  Guess Correct Color
  Get
  by 玉欣 赵
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản

Thể loại

Game

 • ZingPlay - Cờ Tỷ Phú
  ZingPlay - Cờ Tỷ Phú
  Get
  By Linh Do
 • Thương khung chi kiếm
  Thương khung chi kiếm
  Get
  By Funtap JSC
 • Fortnite
  Fortnite
  Get
  by Epic Game
 • ZingPlay - Chiến Loạn
  ZingPlay - Chiến Loạn
  Get
  Zp Game Studio
 • Monument Valley 2
  Monument Valley 2
  Get
  by ustwo games
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản

Thể loại

App Mod

 • CerCube 5 For YouTube
  CerCube 5 For YouTube
  Get
  CerCube 5 For YouTube
 • MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  MB Bank - Ngân hàng Quân đội
  GET
  Có cơ hội nhận 500k khi đăng ký tài khoản
 • MonokaiToolkit
  MonokaiToolkit
  Get
  Nguyễn Anh Nhân
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Quantumult X
  Quantumult X
  Get
  by Cross Utility Ltd
 • BananaVideo
  BananaVideo
  Get
  BananaVideo

Thể loại

Thủ Thuật IOS