Trở lạiDeb

ActionBar VH

Version: 1.3.7

Tương thích: iOS 11.0 - 15.0ActionBar thêm các nút hoàn tác, làm lại, chọn tất cả, sao chép, cắt và dán vào bên dưới bàn phím.


Thông tin

Nhà phát triển
RestiveConch


Phiên bản
1.3.7


Hộ trợ
iOS 11.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
72Kb


Ngày tải lên
04/10/2022


  • Chưa có cập nhật nào