Trở lạiDeb

Aphrodite

Version: 0.6.12~beta2

Tương thích: iOS 13.0 - 15.0Aphrodite Aphrodite là một Trình chỉnh sửa danh mục nội dung cho iOS 13.

Với Aphrodite, bạn có thể duyệt, tìm kiếm, xuất và chỉnh sửa nội dung cho các tệp .car trên thiết bị.

Các loại định dạng được hỗ trợ:

  • Hình ảnh, Biểu tượng, Màu, PDF, Vector Glyph và Dữ liệu thô
  • (Chỉnh sửa chỉ có sẵn cho hình ảnh và biểu tượng kể từ phiên bản beta 2)

Thông tin

Nhà phát triển
Joey GM


Phiên bản
0.6.12~beta2


Hộ trợ
iOS 13.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
2.1Mb


Ngày tải lên
29/10/2022


Chưa có cập Nhật nào