Trở lạiDeb

AutoUnlockX VH

Version: 1.0.16

Tương thích: iOS 11.0 - 13.6AutoUnlockX tự động mở khóa thiết bị của bạn vào màn hình chính bằng FaceID mà không cần vuốt. Hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bao gồm cài đặt tự động thử lại.


Thông tin

Nhà phát triển
Spark


Phiên bản
1.0.16


Hộ trợ
iOS 11.0 - 13.6


Thể Loại
Tweaks


Size
84kb


Ngày tải lên
01/10/2022


Phiên bản mới nhất: 1.0.16

ngày phát hành: 19-07-2022


  • Cải thiện hỗ trợ Hyperion
  • Cải thiện tính năng nhấn để chặn có độ trễ