Trở lạiDeb

BatteryCricle

Version: 1.0.1

Tương thích: iOS 10.0 - 15.0BatteryCricle thay thế biểu tượng pin mặc định của iOS. Hiển thị % pin hiện tại trong biểu tượng vòng tròn.


Thông tin

Nhà phát triển
nqt1195


Phiên bản
1.0.1


Hộ trợ
iOS 10.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
13kb


Ngày tải lên
03/10/2022


1.0.1

ngày phát hành: 04/10/2022


  • Sửa lỗi biểu tượng sạc bị lệch trên một số thiết bị