Trở lạiDeb

CamScanner Premium

Version: 5.5.2.16205-1

Tương thích: iOS 10.0 - 15.0CamScanner Premium mở khoá tính năng cao cấp của ứng dụng.

Tính năng:

  • Tự động tải lên dịch vụ đám mây của bên thứ ba
  • Quét chất lượng cao
  • Xuất kết quả OCR
  • Không có hình mờ mặc định trên PDF
  • không giới hạn tạo số lượng thư mục

Thông tin

Nhà phát triển
kiengk0eng


Phiên bản
5.5.2.16205-1


Hộ trợ
iOS 10.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
8Kb


Ngày tải lên
08/10/2022


  • Chưa có cập nhật nào