Trở lạiDeb

Vē 💌 VH

Version: 1.1.5

Tương thích: iOS 13.0 - 15.0Vē 💌 lưu nhật kí thông báo để bạn có thể xem lại khi đã lỡ xoá trên trung tâm thông báo.

Hướng dẫn

Sau khi cài tweak thông báo đến sẽ được lưu lại.

Để xem thông báo đã lưu vào: Cài đặt > Thông báo > List all Notification Logs danh sách thông báo đến sẽ lưu lại ở đây.

Có thể tuỳ chỉnh thời gian lưa thông báo, số thống báo và chặn các ứng dụng không muốn lưu trong cài đặt


Thông tin

Nhà phát triển
Traurige & 74k1_


Phiên bản
1.1.5


Hộ trợ
iOS 13.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
1.2Mb


Ngày tải lên
11/11/2022


Chưa có cập Nhật nào