Trở lạiDeb

VideoBG

Version: 0.6

Tương thích: iOS 8.0 - 14.0VideoBG thêm một nút vào ứng dụng ảnh cho phép bạn quay phim màn hình và thêm nó vào khung iPhone. Kích thước Instagram là 1200 x 1200 để làm cho video phù hợp với Instagram.

Hướng dẫn cho iOS8! mở ứng dụng ảnh chạm vào cuộn camera, chọn video, nhấn dấu cộng ở phía bên tay phải, chọn tùy chọn. Sau khi lưu, hãy quay lại thư viện ảnh để xem video của bạn trong khung iPhone.

Hướng dẫn cho iOS9! mở ứng dụng ảnh chạm vào cuộn camera, chọn video, nhấn nút chỉnh sửa ở góc trên cùng bên phải, nhấn dấu cộng ở phía bên tay phải, chọn tùy chọn. Sau khi lưu, hãy quay lại thư viện ảnh để xem video của bạn trong khung iPhone.

Hướng dẫn iOS10, 11, 12, 13, 14 mở ứng dụng ảnh chạm vào cuộn camera, chọn video, bấm nút chỉnh sửa, bấm dấu cộng ở bên tay phải, chọn tùy chọn. Sau khi lưu, hãy quay lại thư viện ảnh để xem video của bạn trong khung iPhone.


Thông tin

Nhà phát triển
JunesiPhone


Phiên bản
0.6


Hộ trợ
iOS 8.0 - 14.0


Thể Loại
Tweaks


Size
234kb


Ngày tải lên
30/09/2022


0.6

ngày phát hành: 30-10-2021


  • Cập nhật cho iOS 13

0.5

ngày phát hành: 25-10-2021


  • Cập nhật cho Arm64e (A12)