Trở lạiDeb

WeatherLS

Version: 1.0.2

Tương thích: iOS 10.0 - 15.0WeatherLS hiển thị thông tin thời tiết và lịch âm trên màn hình khoá của bạn. Tương thích từ iOS 10.0


Thông tin

Nhà phát triển
nqt1195


Phiên bản
1.0.2


Hộ trợ
iOS 10.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
51kb


Ngày tải lên
30/09/2022


1.0.2

ngày phát hành: 19-07-2022


  • Đã sửa lỗi lấy thông tin thời tiết