Trở lạiDeb

YTNoShortsButton

Version: 1.0

Tương thích: iOS 11.0 - 15.0YTNoShortsButton Remove the shorts button from the YouTube app.


Thông tin

Nhà phát triển
Galactic Dev


Phiên bản
1.0


Hộ trợ
iOS 11.0 - 15.0


Thể Loại
Tweaks


Size
5kb


Ngày tải lên
20/10/2022


  • Chưa có cập nhật nào