Guess Correct Color

Guess Correct Color

15:21 31/01/2020 - 6064 views


 • Guess Correct Color #1
 • Guess Correct Color #2
 • Guess Correct Color #3
 • Guess Correct Color #4
 • Guess Correct Color #5

Color categories and physical specifications of color are also associated with objects or materials based on their physical properties such as light absorption, reflection, or emission spectra.

Guess the color and tap on it for unlocking next level and win this amazing game.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Analog Brooklyn
  Analog Brooklyn
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • VTV Giải Trí - Internet TV
  VTV Giải Trí - Internet TV
  Get
  Dotmark Connect
 • Airmail - Your Mail With You
  Airmail - Your Mail With You
  Get
  Bloop S.R.L.
 • My Viettel – Viettel++
  My Viettel – Viettel++
  Get
  Viettel Telecom
 • MirrorForSamsungTV
  MirrorForSamsungTV
  Get
  by PQMobile

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox