Geekbench 5

Geekbench 5

14:30 05/02/2020 - 3395 views


 • Geekbench 5 #1
 • Geekbench 5 #2
 • Geekbench 5 #3
 • Geekbench 5 #4
 • Geekbench 5 #5
 • Geekbench 5 #6
 • Geekbench 5 #7
 • Geekbench 5 #8

Geekbench provides a comprehensive set of benchmarks designed to quickly and accurately measure CPU and GPU Compute performance. Designed to make benchmarks easy to run and easy to understand, Geekbench takes the guesswork out of producing robust and reliable benchmark results.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • AdGuard Pro — adblock&privacy
  AdGuard Pro — adblock&privacy
  Get
  by Performix
 • VivaVideo Pro - Trình làm phim
  VivaVideo Pro - Trình làm phim
  Get
  QuVideo Inc.
 • Pro Mirror Cast for Samsung TV
  Pro Mirror Cast for Samsung TV
  Get
  Digital Star Tech Inc
 • Geekbench 5
  Geekbench 5
  Get
  by Primate Labs Inc.
 • FiLMiC Remote
  FiLMiC Remote
  Get
  FiLMiC Inc

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox