Youtube++

Youtube++

14:23 21/07/2019 - 20980 views


Các tính năng của youtube++

• Trình duyệt web trong ứng dụng
• Bàn phím trắng
• Ẩn nút tải lên
• Chọn trang chính mặc định
• Chặn quảng cáo được quảng cáo
• Chặn quảng cáo video
• Vô hiệu hóa giới hạn độ tuổi
• Phát lại nền
• Điều khiển chuyển tiếp / tua lại với số giây tùy chỉnh để quay lại / chuyển tiếp
• Điều khiển tốc độ để đặt tốc độ phát lại video (0,5x - 2,0x)
• Chất lượng phát lại mặc định
• Tự động phát lại video
• Danh sách tải xuống đẹp
• Trình phát âm thanh tùy chỉnh cho các video đã tải xuống
• Phát video ở chế độ nền
• Tải video
• Trình tải xuống video YouTube TRUE 1080p và 60fps duy nhất
• Chọn chất lượng tải xuống mặc định • Nhập video vào thư viện nhạc bằng JODebox
• Thêm video vào cuộn camera


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Youtube++
  Youtube++
  Get
  Youtube Mod
 • CerCube 5 For YouTube
  CerCube 5 For YouTube
  Get
  CerCube 5 For YouTube
 • Twitter++
  Twitter++
  Get
  Twitter mod
 • Facebook++
  Facebook++
  Get
  Facebook mod
 • BananaVideo
  BananaVideo
  Get
  BananaVideo

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox