Hình nền True 4K & Full HD

Hình nền True 4K & Full HD

18:22 07/04/2020 - 652 views


 • Hình nền True 4K & Full HD #1
 • Hình nền True 4K & Full HD #2
 • Hình nền True 4K & Full HD #3
 • Hình nền True 4K & Full HD #4
 • Hình nền True 4K & Full HD #5

Tìm kiếm chất lượng cao iPhone nền?
Để phù hợp với những sai kích thước?
Vì vậy, mỗi ngày một nhiều nền mới?
Bạn tìm thấy ứng dụng này! Hoàn toàn mở / Wallpaperscraft - một cấp độ hoàn toàn mới của cách tiếp cận vào nền.
Chỉ thích hợp nền cho việc giải quyết các iPhone của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi chỉ là những nền ứng dụng tạo ra nền!
Chúng tôi có người nghệ sĩ vẽ cho anh hầu như mỗi ngày!
Nền độc quyền mà chỉ có trong hoàn toàn mở!
Tuyệt VỜI!

– cho iPhone XS Max – 13000 với nền cho sai kích thước!
– cho iPhone S – 15000 với nền cho sai kích thước.
– cho iPhone MC – 18000 với nền cho sai kích thước.
– cho iPhone X – 15000 với nền cho sai kích thước.
– cho iPhone 8, 7+, 6+, 6+ – 12000+ nền cho sai.
– cho iPhone 8, 7, 6, 6 – 19000 với nền cho sai.
– cho iPhone SE, 5, 5 XU, 5 – 36000 với nền cho sai.
– cho 4S,4 – 65000 với nền cho sai.

OMG! Chúng tôi thực sự đã làm nó, kiểm tra nó ra chính mình.

– Tất cả các nền vụ cho iphone màn hình tay bằng một huấn luyện đặc biệt người.
– Mỗi giờ chúng ta xuất bản một nền mới.
– Cho mỗi iPhone, bạn sẽ thấy một số khác nhau của nền kể từ khi chúng tôi chọn từ cơ sở dữ liệu của chúng ta chỉ có những phù hợp cho những màn hình kích thước của điện thoại.

Trong hoàn toàn mở bạn sẽ tìm thấy nền mục:
– 3D
– Trừu tượng
– Động vật
– Phim hoạt hình
– Nghệ thuật
– Xe ô tô
– Thành phố
– Tối nền / Đen nền
– Kỳ quặc
– Thức ăn
– Cô gái
– Ngày lễ
– Tình yêu nền
– Vĩ
– Đàn ông
– Tối giản nền
– Âm nhạc
– Thiên nhiên
– Năm mới nền / Giáng sinh nền
– Khác
– Không gian
– Môn thể thao
– Công nghệ
– Kết cấu
– Véc tơ
– Từ / Báo nền Văn bản nền


SUBSCRIPTION PRICING AND TERMS

Order one of our Wallcraft PRO plan to remove all ads and unlock all exclusive wallpapers.

Wallcraft PRO 1 month - $0.99 / per 1 month
Wallcraft PRO 6 months - $4.99 / per 6 months
Wallcraft PRO 1 year - $8.99 / per 1 year
* The price is for US. Price may be different for other countries.

- Payment will be charged to your Apple ID account at the confirmation of purchase.
- Subscription automatically renews unless it is canceled at least 24 hours before the end of the current period.
- Your account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period.
- You can manage and cancel your subscriptions by going to your account settings on the App Store after purchase.

Terms of Use: https://volkraft.com/term_of_use
Privacy Policy: https://volkraft.com/privacy_policy


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • FiLMiC Remote
  FiLMiC Remote
  Get
  FiLMiC Inc
 • Friendly Plus for Facebook
  Friendly Plus for Facebook
  Get
  Friendly App Studio
 • Hình nền True 4K & Full HD
  Hình nền True 4K & Full HD
  Get
  by VOLKRAFT
 • WiFi Master Pro - WiFi.com
  WiFi Master Pro - WiFi.com
  Get
  LinkSure Network Holding Pte. Limited
 • LumaFusion
  LumaFusion
  Get
  Luma Touch LLC

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products
 • Minecraft
  Minecraft
  Get
  by Mojang
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Youtube++
  Youtube++
  Get
  Youtube Mod