Video Save Cloud

Video Save Cloud

17:06 19/04/2020 - 1461 views


 • Video Save Cloud #1
 • Video Save Cloud #2
 • Video Save Cloud #3
 • Video Save Cloud #4
 • Video Save Cloud #5
 • Video Save Cloud #6
 • Video Save Cloud #7

Features:
* HD video download supported
* Large file download supported
* Add bookmarks for your favorite websites
* Share & AirDrop.
▸ Media Player & Playlist Support.
▸ Play Music & Video in Background

▸ Support:
+ Google Drive
+ Dropbox
+ One Driver
+ Box
+ iCloud
+ Repost
+ Internet
+ Camera Roll
+ PC/ Mac


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Video Save Cloud
  Video Save Cloud
  Get
  by NGUYEN DINH HAI
 • One Converter - Mp3 Player
  One Converter - Mp3 Player
  Get
  by Atanas Naskov
 • MirrorForSamsungTV
  MirrorForSamsungTV
  Get
  by PQMobile
 • ZAO
  ZAO
  Get
  Changsha Shenduronghe Network Technology Co., Ltd.
 • AdBlock Pro for Safari
  AdBlock Pro for Safari
  Get
  test

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox