BananaVideo

BananaVideo

06:36 04/05/2020 - 3224 views


- Tải nhạc từ youtube
- Tải xuống video chất lượng SD/HD
- Không có quảng cáo
- Lưu video vào thư thư viện (Camera roll)


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • MonokaiToolkit
  MonokaiToolkit
  Get
  Nguyễn Anh Nhân
 • CerCube 5 For YouTube
  CerCube 5 For YouTube
  Get
  CerCube 5 For YouTube
 • Twitter++
  Twitter++
  Get
  Twitter mod
 • Quantumult X
  Quantumult X
  Get
  by Cross Utility Ltd
 • Youtube++
  Youtube++
  Get
  Youtube Mod

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox