Quantumult X

Quantumult X

21:36 05/05/2020 - 1920 views


 • Quantumult X #1
 • Quantumult X #2
 • Quantumult X #3
 • Quantumult X #4
 • Quantumult X #5

Quantumult completely rebuilt from scratch, and includes a lots of awesome new features!

Quantumult X is a powerful network tool for web developers and users who need to customize their proxies.

For web develpers:
- HTTP activity can record the whole HTTP request and response including body(HTTP debug should be enabled).
- The MitM HTTP decryption can work for the traffics from TUN interface(MitM should be enabled).
- HTTP rewrite with URL 302/307 redirect or request header/body modification or response header/body modification(Rewrite should be enabled).
- Customized DNS settings for specific domains(IPv4 or IPv6), only can be edited in configuration profile.

For users who need to customize their proxies:
- Supports shadowsocks proxy protocol.
- Supports shadowsocks with obfs-tls or obfs-http plugins.
- Supports shadowsocks over websocket and tls(server side should be deployed by v2ray-core).
- Supports UDP relay if the server supports it.
- Supports different policies for network request by using customized filters(host, host suffix, host keyword...).

Privacy Policy: https://quantumult.crossutility.com/x/privacy/
Contact Us: [email protected]


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : App được sign bằng chứng chỉ (Không cần id kích hoạt)
🗝 : Sau khi cài đặt vào Cài đặt > Cài đặt chung > quảng lý cấu hình và thiết bị để tin cậy (Lưu ý: App sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong quá trình sử dụng)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • CerCube 5 For YouTube
  CerCube 5 For YouTube
  Get
  CerCube 5 For YouTube
 • BananaVideo
  BananaVideo
  Get
  BananaVideo
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • ScreenshotX
  ScreenshotX
  Get
  ScreenshotX
 • Quantumult X
  Quantumult X
  Get
  by Cross Utility Ltd

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Minecraft
  Minecraft
  Get
  by Mojang
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products