Taurine

Taurine

18:50 10/08/2021 - 3008 views


 • Taurine #1
 • Taurine #2
 • Taurine #3

Taurine là bản bẻ khóa iOS 14.0-14.3, sử dụng Procursus và Libhooker.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Taurine
  Taurine
  Get
  By Odyssey Team
 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever
 • PG Client
  PG Client
  Get
  By wenfu li
 • Rollectra
  Rollectra
  Get
  by Pwn20wnd
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox