VidaBox iPA cracked

VidaBox iPA cracked

22:52 11/08/2021 - 620 views


 • VidaBox iPA cracked #1
 • VidaBox iPA cracked #2

VidaBox makes it easy to download videos from cloud storage and import from album.
Downloaded videos can be converted into MP3 simply.

———— How to use ————
- Log into Dropbox, Google Drive, OneDrive
- Select videos you want to download


———— Main Feature ————
・Downloading:
- Unlimited Download
- Download from Clouds(Dropbox, Google Drive, OneDrive)

・Converting.
- Unlimited Converting
- Convert downloaded video to mp3.
- One-touch conversion.

・Video Player:
- Fully featured video player
- Playlist manager
- Supports standard formats such as mp4, mov, m4v, 3gp, mpeg, etc...

・File Manager:
- Import files from Camera Roll
- Video playlists
- Rename and delete files


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • VeboTV iPA
  VeboTV iPA
  Get
  By Khanh Vu Minh
 • ZingPlay - Conquian iPA Cracked
  ZingPlay - Conquian iPA Cracked
  Get
  by MPT Entertainment PTE. LTD
 • Mixtube - MP3 Music Player iPA
  Mixtube - MP3 Music Player iPA
  Get
  by Jinhua Yunlian Technology Co., Ltd.
 • Movie Valley X iPA
  Movie Valley X iPA
  Get
  by Nguyen Ngoc
 • Friendly Plus for Facebook iPA
  Friendly Plus for Facebook iPA
  Get
  by Friendly App Studio

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox