PG Client

PG Client

19:40 01/02/2023 - 1153 views


PG Client công cụ jailbreak iOS 9.3.3 đã qua mặt được Apple và được đưa lên AppStore nhưng đã bị xoá ngay sau đó.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Taurine
  Taurine
  Get
  By Odyssey Team
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • EtasonJB
  EtasonJB
  Get
  Jailbreak ios 8.4.1
 • Rollectra
  Rollectra
  Get
  by Pwn20wnd
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox