PG Client

PG Client

21:47 01/10/2022 - 843 views


PG Client công cụ jailbreak iOS 9.3.3 đã qua mặt được Apple và được đưa lên AppStore nhưng đã bị xoá ngay sau đó.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • FilzaEscaped15
  FilzaEscaped15
  Get
  FilzaEscaped15
 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Odyssey (Jailbreak iOS 13.0 - 13.5)
  Odyssey (Jailbreak iOS 13.0 - 13.5)
  Get
  by Coolstar
 • G0blin RC2
  G0blin RC2
  Get
  Jailbreak ios 10.3 - 10.3.3

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox