Play Diary iPA

Play Diary iPA

05:01 25/05/2022 - 697 views


 • Play Diary iPA #1
 • Play Diary iPA #2
 • Play Diary iPA #3
 • Play Diary iPA #4
 • Play Diary iPA #5

Play all your videos directly without doing anything! Play Diary supports almost every format for video, audio playback.

With Play Diary, you can:

- Play any video direct from your device.
- Play most of media from remote link.
- Browser website.
- Manage media from cloud drive like Dropbox.
- Secure your app with security.
- Elegant player.

Any feedback please send to [email protected]


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • LightScreen iPA cracked
  LightScreen iPA cracked
  Get
  by Junyu Kuang
 • TouchRetouch iPA
  TouchRetouch iPA
  Get
  by ADVA Soft GmbH
 • Puffin Browser Pro iPA cracked
  Puffin Browser Pro iPA cracked
  Get
  By CloudMosa, Inc.
 • Tiktok Trung Quốc (抖音) iPA cracked
  Tiktok Trung Quốc (抖音) iPA cracked
  Get
  By Beijing Microlive Vision Technology Co., Ltd
 • Mb Bank 9.3 (21.0.3) iPA cracked
  Mb Bank 9.3 (21.0.3) iPA cracked
  Get
  By Mb Bank

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6