Play Diary iPA

Play Diary iPA

12:08 21/03/2023 - 2874 views


 • Play Diary iPA #1
 • Play Diary iPA #2
 • Play Diary iPA #3
 • Play Diary iPA #4
 • Play Diary iPA #5

Play all your videos directly without doing anything! Play Diary supports almost every format for video, audio playback.

With Play Diary, you can:

- Play any video direct from your device.
- Play most of media from remote link.
- Browser website.
- Manage media from cloud drive like Dropbox.
- Secure your app with security.
- Elegant player.

Any feedback please send to [email protected]


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • My Talking Tom 2 Hack iPA
  My Talking Tom 2 Hack iPA
  Get
  by Outfit7 Limited
 • Tube Browser - Adblocker iPA cracked
  Tube Browser - Adblocker iPA cracked
  Get
  by Tiemei Yan
 • HiTV - HD Drama, Film, TV Show iPA
  HiTV - HD Drama, Film, TV Show iPA
  Get
  By HiTV
 • TrollApp
  TrollApp
  Get
  by haXi0
 • Movie Valley X iPA
  Movie Valley X iPA
  Get
  by Nguyen Ngoc

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox