FilzaEscaped15

FilzaEscaped15

11:02 21/03/2023 - 12032 views


Access and manage read/write permissions on your device's files with root access without Jailbreak."


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • PG Client
  PG Client
  Get
  By wenfu li
 • DynamicCow
  DynamicCow
  Get
  By Matteozappia
 • Electra1131 VFS
  Electra1131 VFS
  Get
  Jailbreak ios 11.2.x - 11.4 beta3
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox