Unc0ver

Unc0ver

11:32 21/07/2019 - 66007 views


Unc0ver is the most advanced jailbreak tool

Unc0ver jailbreak for iOS 11.0 - 14.3

by pwn20wnd & sbingner

UI by DennisBednarz & Samg_is_a_Ninja

The most outstanding changes over the other jailbreaks

All exploits in same app Detailed error messages Faster patches More stable patches No extra battery drain No random freezes No random slow downs No data is logged or shared No malware Proper jailbreak state detection Proper bootstrap extraction to fix issues such as Cydia not appearing after jailbreak Native build of Cydia for iOS 11 Telesphoreo port for ARM64 Much faster Cydia Much more stable Cydia Much more modern looking and acting Cydia Cydia skips uicache when not needed Cydia supports iPhone X screen size Cydia Substrate for tweak injection Much faster ldrestart Much more stable ldrestart Changes to Cydia were made with permission from Saurik Option to skip loading daemons Option to dump APTicket Option to refresh icon cache Option to disable auto updates Option to block app revokes Option to restore RootFS Button to restart device Button to open Cydia in case it doesn?t appear on the Home Screen Label to show the days left till the application expires Working debugserver An awesome UI The technical side

Exploit kernel_task Get kernel base Find offsets Get root Escape sandbox Get entitlements Dump APTicket Unlock nvram Set boot-nonce Lock nvram Allow double mount Remount RootFS Prepare resources Inject to trust cache Log slide Set HSP4 Patch amfid Spawn jailbreakd Patch launchd Update version string Unc0ver is the most advanced jailbreak tool

Hướng dẫn chống thu hồi chứng chỉ


Trước khi cài đặt mở cài đặt trên máy > Wifi > Bấm vào chữ i wifi đang kết nối > Định cấu hình Proxy > Nhập link sau vào dòng nhập URL https://ffapple.com. Xong. Bấm quay ra cài đặt nó tự lưu.

✅ Theo dõi Fanpage


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : App được sign bằng chứng chỉ (Không cần id kích hoạt)
🗝 : Sau khi cài đặt vào Cài đặt > Cài đặt chung > quảng lý cấu hình và thiết bị để tin cậy (Lưu ý: App sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong quá trình sử dụng)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • FilzaEscaped15
  FilzaEscaped15
  Get
  FilzaEscaped15
 • Electra1131 VFS
  Electra1131 VFS
  Get
  Jailbreak ios 11.2.x - 11.4 beta3
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • PG Client
  PG Client
  Get
  By wenfu li
 • Taurine
  Taurine
  Get
  By Odyssey Team

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox