Freya

Freya

19:19 01/02/2023 - 5435 views


A Complete fully open-sourced iOS 12.0 - 12.5.5 jailbreak.

tested on iOS 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.2, 12.3, 12.3.1, 12.4, 12.4.4(iirc) and of course 12.5.5, between my iPhone 5s & iPhone 6+.
AMFID destroyed!
await further bugs found or reported.
New jailbreakd, pspawn_payload & amfid_payload.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever
 • DynamicCow
  DynamicCow
  Get
  By Matteozappia
 • EtasonJB
  EtasonJB
  Get
  Jailbreak ios 8.4.1
 • Rollectra
  Rollectra
  Get
  by Pwn20wnd
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox