DynamicCow

DynamicCow

23:54 08/01/2023 - 247 views


 • DynamicCow #1
 • DynamicCow #2
 • DynamicCow #3

Kích hoạt tính năng Dynamic Islan trên mọi thiết bị đang chạy iOS 16.0 đến 16.1.2 bằng cách khai thác MacDirtyCow.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • PG Client
  PG Client
  Get
  By wenfu li
 • Chimera
  Chimera
  Get
  Jailbreak ios 12.2 - 12.5.5
 • G0blin RC2
  G0blin RC2
  Get
  Jailbreak ios 10.3 - 10.3.3

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox