FileGet - Browser and Document iPA

FileGet - Browser and Document iPA

19:19 13/03/2023 - 189 views


App help you to browse and download Documents file. Not Audio or video.
App also helps you manage all files that you imported from File app or other clouds

* Main features :
- Download all documents file such as .doc, .xlsx, .text, .pdf... etc
- Private web browser
- Set password for app
- Browse document files Only
- File manager
- Import documents from clouds


WARNING: This app does not include any audio or video download feature or any related functionality. The downloadable content must be NON-audiovisual which includes .text, .pdf, .docs, .xlsx... etc.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox
 • DTNet - Desktop Browser iPA
  DTNet - Desktop Browser iPA
  Get
  By ruquan zhang
 • Private Browser with Adblock iPA
  Private Browser with Adblock iPA
  Get
  By Nik Verezin
 • TikTokLRD iPA
  TikTokLRD iPA
  Get
  By Nowesr
 • VeboTV iPA
  VeboTV iPA
  Get
  By Khanh Vu Minh

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox