Rollectra

Rollectra

19:10 12/08/2019 - 1992 views


SemiRestore là một chương trình thay thế Cydia Eraser để khôi phục lại thiết bị của bạn như mới. SemiRestore yêu cầu bạn phải cài đặt OpenSSH để nó hoạt động.

Lưu ý: Các phiên bản được hỗ trợ là bản bẻ khóa iOS 11.3-11.4 ~ b3.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : App được sign bằng chứng chỉ (Không cần id kích hoạt)
🗝 : Sau khi cài đặt vào Cài đặt > Cài đặt chung > quảng lý cấu hình và thiết bị để tin cậy (Lưu ý: App sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong quá trình sử dụng)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt






Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • FilzaEscaped15
  FilzaEscaped15
  Get
  FilzaEscaped15
 • EtasonJB
  EtasonJB
  Get
  Jailbreak ios 8.4.1
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Rollectra
  Rollectra
  Get
  by Pwn20wnd
 • RootlessJB4
  RootlessJB4
  Get
  By prandonplank

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox