Tahrir App - Text on image

Tahrir App - Text on image

00:43 13/08/2019 - 969 views


Tahrir is the ultimate tool to write on images. You can use built-in fonts, backgrounds, and colors, or use your own.

— Typography
- More than 100 built-in fonts for English, Arabic, Chinese, Farsi, Korean and Russian
- Tahrir 2 supports downloading fonts from the internet.
- Tools to rotate, align and add shadow to text
- Resize text using pinch gesture
- Set background color for texts

— Background Image
- More than 40 handpicked backgrounds or use from your camera roll
- Zoom in or out the background image
- Apply an image filter from Tahrir's extensive filter collection which is​ adjustable using pan gesture
- Align the image to the sides or center of the screen with aligning tools

— Share
- Crop the image before exporting
- Save the image to camera roll or on the social networks


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Phimmoi
  Phimmoi
  Get
  phimmoi.net
 • Movie House - Best Movies Deal
  Movie House - Best Movies Deal
  Get
  Nguyen Duong
 • Analog Brooklyn
  Analog Brooklyn
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • Tuner Radio Pro Video Player
  Tuner Radio Pro Video Player
  Get
  Quanhong Yang
 • AdBlock Pro for Safari
  AdBlock Pro for Safari
  Get
  test

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox