Box Loca

Box Loca

19:44 16/08/2019 - 1210 views


Welcome to your personal movie tracking, where you can track you interest and discover all of movies detailed informations about them and nearby theater.

App Features
- Set goal to track number of movies you want to, so you can know your persona.
- Know your interest.
- Discover top Movies and detail about them.
- Reach out to nearby theaters.
- Get the direction to nearest theater.
- Catch up with the latest news
- Saved Movies or Shows, New to favorites for read later.

Please Note:
Note: The app does not support watching or streaming any Movie and TV Show.

Content Source
This product uses under the TMDb API but is not endorsed or certified by TMDb:
- https://www.themoviedb.org/documentation/api/terms-of-use


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • MirrorForSamsungTV
  MirrorForSamsungTV
  Get
  by PQMobile
 • Camera360 - Trình sửa ảnh Selfie
  Camera360 - Trình sửa ảnh Selfie
  Get
  PinGou Inc
 • Analog Paris
  Analog Paris
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • iQIYI – Movies, Dramas & Shows
  iQIYI – Movies, Dramas & Shows
  Get
  Movies, Dramas & Shows
 • ZAO
  ZAO
  Get
  Changsha Shenduronghe Network Technology Co., Ltd.

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox