Electra1131 VFS

Electra1131 VFS

12:11 21/07/2019 - 500 views


Electra1131 is the long awaited iOS 11.2.x - 11.4 b3 jailbreak by the Electra Team. Version Info: 1.0.3. Added support for iOS 11.4 beta 1 - 11.4 beta 3. Warning: Whilst Electra is stable you should only install tweaks you are familiar with and know are compatible with your iOS version. The Electra Team and Ignition will take no responsibility for any damage done to your device whilst and after using Electra.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : App được sign bằng chứng chỉ (Không cần id kích hoạt)
🗝 : Sau khi cài đặt vào Cài đặt > Cài đặt chung > quảng lý cấu hình và thiết bị để tin cậy (Lưu ý: App sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong quá trình sử dụng)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Electra1131 VFS
  Electra1131 VFS
  Get
  Jailbreak ios 11.2.x - 11.4 beta3
 • EtasonJB
  EtasonJB
  Get
  Jailbreak ios 8.4.1
 • Chimera
  Chimera
  Get
  Jailbreak ios 12.2 & 12.4
 • G0blin RC2
  G0blin RC2
  Get
  Jailbreak ios 10.3 - 10.3.3
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products
 • Minecraft
  Minecraft
  Get
  by Mojang
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Youtube++
  Youtube++
  Get
  Youtube Mod