Electra1131 VFS

Electra1131 VFS

12:11 21/07/2019 - 1804 views


Electra1131 is the long awaited iOS 11.2.x - 11.4 b3 jailbreak by the Electra Team. Version Info: 1.0.3. Added support for iOS 11.4 beta 1 - 11.4 beta 3. Warning: Whilst Electra is stable you should only install tweaks you are familiar with and know are compatible with your iOS version. The Electra Team and Ignition will take no responsibility for any damage done to your device whilst and after using Electra.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : App được sign bằng chứng chỉ (Không cần id kích hoạt)
🗝 : Sau khi cài đặt vào Cài đặt > Cài đặt chung > quảng lý cấu hình và thiết bị để tin cậy (Lưu ý: App sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong quá trình sử dụng)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Freya
  Freya
  Get
  by pwned4ever
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • FilzaEscaped15
  FilzaEscaped15
  Get
  FilzaEscaped15

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox