Bee - Classic Edition

Bee - Classic Edition

06:50 03/09/2019 - 1587 views


Bee 2019 - Classic Edition,Memories of childhood feeling.

Bee 2019 - Classic Childhood Edition, let you experience the feeling of childhood, the design uses high-definition and simple design, let you authentic experience.

【Introduction】
This is an adaptation of the Tetris based classic game, remember when you were holding a black and white pixel video game player constantly changing graphics situation? This game vividly restored the original game effect, giving the player a very classic game experience.

【recall】
If you miss the childhood game handheld, then you should not miss this APP! If your childhood is missing a game console, then let this game give you the fun of childhood! Like pixels, arcade, casual, fun mobile games friends Come and experience it!

【Features】
Tetris 2018 classic childhood version of the game features
- neat and simple graphic design strong sense of vintage
- Simple, easy to use;
- Small difficulty, rich experience service, playability;


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Fortnite
  Fortnite
  Get
  by Epic Game
 • Bloons TD 6
  Bloons TD 6
  Get
  by Ninja Kiwi
 • Ocmo
  Ocmo
  Get
  Team Ocmo
 • Brawl Stars
  Brawl Stars
  Get
  by Supercell
 • Football Manager 2020 Mobile
  Football Manager 2020 Mobile
  Get
  by SEGA

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox