Analog Tokyo

Analog Tokyo

19:52 17/09/2019 - 1660 views


Analog Tokyo is the second app of Analog Film City Series.
With the specially created Analog Tokyo photo filters, you can edit your pictures as if they were taken in Tokyo.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Guess Correct Color
  Guess Correct Color
  Get
  by 玉欣 赵
 • Camera360 - Trình sửa ảnh Selfie
  Camera360 - Trình sửa ảnh Selfie
  Get
  PinGou Inc
 • Tahrir App - Text on image
  Tahrir App - Text on image
  Get
  Maysam Shahsavari
 • Movie Valley X
  Movie Valley X
  Get
  by Nguyen Ngoc
 • One Converter - Mp3 Player
  One Converter - Mp3 Player
  Get
  by Atanas Naskov

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox