ViDaX

ViDaX

17:23 20/11/2019 - 2373 views


 • ViDaX #1
 • ViDaX #2
 • ViDaX #3
 • ViDaX #4

Fast & Easily download videos from Dropbox, Google Drive, OneDrive and watch on your iPhone/iPod Touch/iPad.

2 Easy Steps to download a video!
- Log into Dropbox, Google Drive, OneDrive
- Select videos you want to download

・Downloading:
- Unlimited Download
- Download from Clouds(Dropbox, Google Drive, OneDrive)

・Converting.
- Unlimited Converting
- Convert downloaded video to mp3.
- One-touch conversion.

・Video Player:
- Fully featured video player
- Playlist manager
- Supports standard formats such as mp4, mov, m4v, 3gp, mpeg, etc...

・File Manager:
- Import files from Camera Roll
- Video playlists
- Rename and delete files


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Analog Brooklyn
  Analog Brooklyn
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • BB Rec
  BB Rec
  Get
  Shengfeng li
 • Facebook
  Facebook
  Get
  By Facebook, Inc
 • Phocus: Portrait mode editor
  Phocus: Portrait mode editor
  Get
  Ahmet Serdar Karadeniz
 • My Viettel – Viettel++
  My Viettel – Viettel++
  Get
  Viettel Telecom

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox