Mirror Streamer For Chromecast

Mirror Streamer For Chromecast

18:46 21/01/2020 - 1376 views


 • Mirror Streamer For Chromecast #1
 • Mirror Streamer For Chromecast #2

The application has been designed for making presentations from iPhone, iPod & iPad to your Chromecast TV, with low latency, high resolution streaming of your iOS device.

The screen-mirroring application for Chromecast TV doesn't need any extra apps or cable to work with your Chromecast TV. All you need is to connect your phones & Chromecast to the same wifi connection. From the application, just follow simple instructions to start broadcasting your screen to Chromecast TV with low latency.

Not only do presentation with our application, but you also can mirror everything on your screen to Chromecast TV. You can mirror Youtube on iPhone/iPod/iPad with very easy-to-use interface interaction to TV. You can watch videos/photos in big size from your iPhone/iPod/iPad to Chromecast TV.

Features list
- Cast iOS screen to Chromecast TV
- Mirror all movies & apps from iPhone, iPod & iPad to Chromecast TV
- Connect to Chromecast TV without cable
- Do presentations from iOS devices
- Watch videos & photos on Chromecast TV in big size
- Search images from internet then cast them to your Chromecast TV.

DISCLAIMER
This app is neither an official Google product, nor are we affiliated with Google company.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Phimmoi
  Phimmoi
  Get
  phimmoi.net
 • Analog Brooklyn
  Analog Brooklyn
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • Phocus: Portrait mode editor
  Phocus: Portrait mode editor
  Get
  Ahmet Serdar Karadeniz
 • Analog Paris
  Analog Paris
  Get
  ordinaryfactory Inc.
 • Zalo
  Zalo
  Get
  Zalo Group

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox