TeraBox Premium – TeraBox++

BHTikTok iPA

v30.3.0

Download

Một tinh chỉnh tuyệt vời cho TikTok!

BHTikTok iPA

Tính năng 

 • Không quảng cáo
 • Tải video không có logo
 • Tải nhạc
 • Hiển thị/Ẩn nút giao diện người dùng
 • Sao chép mô tả video
 • Sao chép liên kết tải video
 • Sao chép liên kết tải nhạc
 • Tự động phát video tiếp theo
 •  Hiển thị thanh tiến trình
 • Xác nhận thích
 • Xác nhận khi thích bình luận
 • Xác nhận bỏ thích bình luận
 • Xác nhận theo dõi
 • Lưu hình ảnh hồ sơ
 • Sao chép thông tin hồ sơ
 • Thêm kí tự link bio
 • Thêm kí tự bình luận
 • Luôn mở trong Safari
 • Thay đổi khu vực
 • Dấu tick xanh giả
 • Số lượng người theo dõi giả
 • Số lượt theo dõi giả mạo
 • Khoá ứng dụng

Download BHTikTok iPA

BhTikTok ipa