Analog Paris

Analog Paris

19:50 17/09/2019 - 1660 views


■ #1 for 100 Weeks, Overall, Korea ■
■ #1 Photo & Video app in 26 Countries ■

Analog Paris is the seventh app of Analog Film City Series.
With the specially created Analog Paris photo filters and color filters, you can edit your pictures as if they were taken in Paris.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Storeios2020# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Mirror Streamer For Chromecast
  Mirror Streamer For Chromecast
  Get
  by PQMobile
 • Cinema Box-Show Movie Box Time
  Cinema Box-Show Movie Box Time
  Get
  Dam Thi Nguyen
 • Manual Camera 2
  Manual Camera 2
  Get
  KendiTech
 • VTV Giải Trí - Internet TV
  VTV Giải Trí - Internet TV
  Get
  Dotmark Connect
 • Facebook
  Facebook
  Get
  By Facebook, Inc

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox