FiLMiC Remote

FiLMiC Remote

05:32 20/09/2019 - 1221 views


 • FiLMiC Remote #1
 • FiLMiC Remote #2
 • FiLMiC Remote #3
 • FiLMiC Remote #4
 • FiLMiC Remote #5

v3.1 includes performance optimizations and bug fixes for FiLMiC Remote. It resolves an issue that prevented the zebra live analytic from displaying.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Id này đã bị vô hiệu hoá vĩnh viễn trên appstore và itunes

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Ultimate Browser and Files FM
  Ultimate Browser and Files FM
  Get
  by Nicolai Nguyen
 • Geekbench 5
  Geekbench 5
  Get
  by Primate Labs Inc.
 • AdGuard Pro — adblock&privacy
  AdGuard Pro — adblock&privacy
  Get
  by Performix
 • Puffin Browser Pro
  Puffin Browser Pro
  Get
  By CloudMosa, Inc.
 • DepthShotCamera
  DepthShotCamera
  Get
  Paul Colton Photography, LLC

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Minecraft
  Minecraft
  Get
  by Mojang
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products