FiLMiC Remote

FiLMiC Remote

05:32 20/09/2019 - 2431 views


 • FiLMiC Remote #1
 • FiLMiC Remote #2
 • FiLMiC Remote #3
 • FiLMiC Remote #4
 • FiLMiC Remote #5

v3.1 includes performance optimizations and bug fixes for FiLMiC Remote. It resolves an issue that prevented the zebra live analytic from displaying.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : Id này đã bị vô hiệu hoá vĩnh viễn trên appstore và itunes

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Picsew - Screenshot Stitching
  Picsew - Screenshot Stitching
  Get
  By Liming Mo
 • VivaVideo Pro - Trình làm phim
  VivaVideo Pro - Trình làm phim
  Get
  QuVideo Inc.
 • Camera+ 2
  Camera+ 2
  Get
  by LateNiteSoft S.L.
 • Geekbench 5
  Geekbench 5
  Get
  by Primate Labs Inc.
 • VideoShow PRO - Video Editor
  VideoShow PRO - Video Editor
  Get
  By Shanghai Enjoy Information Technology Co., Ltd

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • VideoStar Full
  VideoStar Full
  Get
  by Frontier Design Group
 • Plank Filza
  Plank Filza
  Get
  By Brandon
 • Unc0ver
  Unc0ver
  Get
  by Pwn20wnd
 • Gbox iPA
  Gbox iPA
  Get
  by GBox