FiLMiC Remote

FiLMiC Remote

05:32 20/09/2019 - 919 views


 • FiLMiC Remote #1
 • FiLMiC Remote #2
 • FiLMiC Remote #3
 • FiLMiC Remote #4
 • FiLMiC Remote #5

v3.1 includes performance optimizations and bug fixes for FiLMiC Remote. It resolves an issue that prevented the zebra live analytic from displaying.


Sau khi cài đặt nhập id sau để kích hoạt app

🆔 : [email protected]
🗝 : [email protected]# (Chữ S đầu viết hoa)

Nếu nhập id xong bị đen màn hình hoặc mở app bị thoát ứng dụng luôn thì nhập id trên vào appstore vào đã mua > mua hàng của tôi và tải một app bất kì về rồi mở lại là được.

Lưu ý: Nghiêm cấm đăng nhập id vào iCloud. Những ai nhập id vào iCloud ad sẽ xử phạt


Bình luận của bạn


Thể loại

Cùng chuyên mục

 • Picsew - Screenshot Stitching
  Picsew - Screenshot Stitching
  Get
  By Liming Mo
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products
 • Friendly Plus for Facebook
  Friendly Plus for Facebook
  Get
  Friendly App Studio
 • Camera+ 2
  Camera+ 2
  Get
  by LateNiteSoft S.L.
 • LumaFusion
  LumaFusion
  Get
  Luma Touch LLC

Thể loại

Top download

 • ZingPlay
  ZingPlay
  Get
  VNG GAME STUDIOS SEA
 • NeuralCam - Night Mode Camera
  NeuralCam - Night Mode Camera
  Get
  Halcyon Products
 • Minecraft
  Minecraft
  Get
  by Mojang
 • Phoenix
  Phoenix
  Get
  Jailbreak ios 9.3.5 - 9.3.6
 • Youtube++
  Youtube++
  Get
  Youtube Mod